Ustawa o gospodarce nieruchomościami z 21 sierpnia 1997 r. definiuje pojęcie wyceny nieruchomości jako „postępowanie w wyniku którego dokonuje się określenia wartości nieruchomości”, jednocześnie definiując „określenie wartości nieruchomości jako przedmiotu prawa własności i innych praw do nieruchomości”. W jaki sposób odbywa się jest wycena nieruchomości?

W jaki sposób dokonywana jest wycena nieruchomości? Co to jest operat szacunkowy?

Rzeczoznawca majątkowy przy określaniu wartości nieruchomości stosuje podejścia, metody i techniki szacowania, które zostały sklasyfikowane w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad wyceny nieruchomości oraz zasad i trybu sporządzania operatu szacunkowego.

Wycena nieruchomości jest określana według następujących metod:

  1. Podejście porównawcze – bank analizuje rynek na podstawie historycznych transakcji. Bada cechy naszej nieruchomości i porównuje z nieruchomościami podobnymi w podobnej okolicy. Na tej podstawie bank jest w stanie określić średnią cenę metodą porównawczą. Bank uwzględnia również prognozę zmiany cen w czasie, korzystając z analiz i wskaźników własnych.
  2. Podejście dochodowe – bank analizuje wartość nieruchomości z uwzględnieniem potencjalnych zysków, jakie może dane nieruchomość przynieść. Np. budujesz hotel czy lokal pod wynajem, a bank przeanalizuje jej potencjał inwestycyjny i to będzie wyznaczało wycenę nieruchomości.
  3. Podejście kosztowe – ma zastosowanie w przypadku nieruchomości, które wymagają remontu, wykończenia itp. Wtedy bank analizuje wartość po zakończonych wszelkich pracach. Jeśli kupujesz mieszkanie w stanie deweloperskim lub do remontu, to wartość nieruchomości określać będzie jej przyszła wartość, a nie aktualna.

Wynikiem wyceny nieruchomości jest sporządzony operat szacunkowy. Operat szacunkowy jest to dokument stanowiący pisemną i autorską opinię rzeczoznawcy  majątkowego o wartości przedmiotu wyceny, uwzględniający wszelkie warunki i analizy.

Istotną informacją jest, że w większości banków klient może dostarczyć własny operat, który wykonał na swój koszt. Jest to rozwiązanie o tyle korzystne, że nie będzie to usługa przepłacona, a jeden operat można podłożyć do kilku banków, tak więc nie trzeba płacić w każdym banku z osobna za to samo.

Operat determinuje wskaźnik LTV, czyli najistotniejszy czynnik odpowiadający za wkład własny przy kredycie hipotecznym. Dobrze jest więc zadbać o to, aby operat szacunkowy mówił o możliwie dużej wartości nieruchomości, którą kupujemy.

 

Potrzebujesz więcej informacji na temat kredytu hipotecznego? Wejdź w KREDYT HIPOTECZNY