Ubezpieczenia grupowe

Ubezpieczenia grupowe kojarzą nam się zazwyczaj z ubezpieczeniem w pracy. I tak rzeczywiście często jest, że pracodawca proponuje pracownikom tego typu ubezpieczenie. Jest to stosunkowo dobre rozwiązanie – przynajmniej w założeniach. W praktyce okazuje się, że pracownicy zazwyczaj nie wiedzą za jaki zakres ubezpieczenia płacą i jakie są ew. wyłączenia.

Podam Państwu przykład mojego Klienta. Pan pracował w firmie wykonującej prace na wysokościach, firma obsługiwała wysokie budynki w Krakowie (mycie okien, konserwacja itp). Koszt składki polisy to 80 zł miesięcznie.

Okazało się, że w OWU, wyłączeniach było wykonywanie zawodów wysokiego ryzyka, w tym prace na wysokościach. Innymi słowy, klient płacił 80 zł miesięcznie za ubezpieczenie, które w przypadku wypadku nie wypłaciłoby nawet złotówki. Między innymi dlatego właśnie zawsze sugeruję, żeby nie brać pierwszego lepszego ubezpieczenia.

Okazuje się, że często ubezpieczenia grupowe w pracy mają bardzo nikły zakres ochrony. Dlatego właśnie stworzyłem własną, otwartą grupę dla ubezpieczeń grupowych. Może do niej przystąpić każdy. Zakres ochrony jest bardzo szeroki, co przedstawiają poniższe grafiki. Zachęcam do zapoznania się z ofertą i do kontaktu.

Proszę nie sugerować się nazewnictwem grupy. To jest tylko nazwa, która rozróżnia poszczególne pakiety. Do pakietu rodzinnego może przystąpić również singiel, jak i odwrotnie. Proszę dobrać zakres, który najbardziej Państwu odpowiada. Jest możliwość delikatnych zmian tych parametrów w górę i w dół. Proszę o kontakt w tej sprawie.

Kliknij na zdjęcie, żeby powiększyć.

Istotne wyłączenia to:

  1. Działania umyślne
  2. Prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu
  3. Wykonywania następujących zawodów: górnik, konwojent przedmiotów wartościowych i pieniędzy, ochroniarz z pozwoleniem na broń, elektryk pracujący przy napięciu powyżej 230V, kaskader, pirotechnik, korespondent wojenny, żołnierz zawodowy, strażak, policjant, marynarz, ratownik, funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Śledczego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, treser zwierząt niebezpiecznych, opiekun zwierząt w zoo lub cyrku, akrobata, artysta cyrkowy, sportowiec zawodowy, osoba wykonująca pracę: na platformie wiertniczej, w rafinerii, w tartaku, pod ziemią, pod wodą, przy zrywce albo wyrębie drzew i zwózce drewna, na wysokościach powyżej 10 metrów, pracownik używający materiałów wybuchowych i łatwopalnych, pracownik rybołówstwa dalekomorskiego, personel samolotów.

Jeśli wykonujesz jeden z zawodów, które są na liście, skontaktuj się ze mną. Znajdziemy inne rozwiązania.

Żeby móc się ubezpieczyć należy odpowiedzieć NIE na 3 pytania z ankiety medycznej:

  1. Ubezpieczony przebywa na zwolnieniu lekarskim lub w ciągu ostatniego roku licząc od daty podpisywania polisy przebywał na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 kolejnych dni? Nie dotyczy sytuacji, gdy zwolnienie lekarskie dotyczy/ dotyczyło tylko i wyłącznie: złamania kończyn dolnych i górnych, skręcenia, zwichnięcia kończyn dolnych górnych, usunięcie wyrostka robaczkowego, migdałków oraz zwolnienia lekarskiego na osoby trzecie (np. dziecko, małżonka)?
  2. Ubezpieczony przebywa w szpitalu, hospicjum lub zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub w innej podobnej placówce?
  3. Ubezpieczony posiada orzeczenie o niezdolności do pracy lub uprawnienia do otrzymywania świadczeń rehabilitacyjnych lub orzeczenie o niepełnosprawności?

Jeżeli spełniają Państwo wszystkie warunki, to zapraszam do kontaktu telefonicznego lub mailowego. Odpowiem na wszystkie kwestie. Co ważne, ubezpieczenie jest tak długo ważne, jak długo będą Państwo opłacać składki. Można przerwać ich opłacanie w każdym momencie bez żadnych konsekwencji.

Jeśli chcą Państwo dołączyć do mojej grupy, proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy. Można skorzystać również z formularza kontaktowego.

793-366-398

ubezpieczenia@damian-jarczyk.pl

Kontakt