Co to jest scoring kredytowy i dlaczego ma on istotny wpływ na zdolność kredytową?

Scoring kredytowy to metoda oceny wiarygodności klienta, który wnioskuje o kredyt gotówkowy, hipoteczny lub firmowy. Wynik badania przedstawia się w postaci punktowej. Im więcej punktów, tym ocena wyższa i szansa na przyznanie kredytu jest większa.

Ocenę taką tworzy bank w oparciu i narzędzia statystyczne, ale bazuje na metodzie porównawczej, tj. system, opierając się na wybranych parametrach porównuje profil klienta z profilami osób, które dostały wcześniej kredyt. Każdy bank może przyjmować różne parametry przy ocenie scoringowej klienta, tym samym ocena scoringowa może być inna w różnych bankach. Zazwyczaj jednak, banki podobnie określają te wartości.

co wpływa na bik

Parametry brane pod uwagę przy ocenie scoringowej klienta

 • zawód,
 • wykształcenie,
 • status mieszkaniowy,
 • miasto kredytobiorcy,
 • okres zamieszkania pod obecnym adresem,
 • wysokość miesięcznych dochodów,
 • posiadanie telefonu,
 • wiek,
 • stan cywilny,
 • liczbę osób na utrzymaniu kredytobiorcy,
 • posiadane rachunki bankowe,
 • referencje bankowe,
 • posiadanie ubezpieczenia na życie,
 • posiadanie samochodu,
 • posiadane karty płatnicze,
 • okres zatrudnienia w obecnym przedsiębiorstwie,
 • doświadczenie zawodowe.

Po dokonaniu analizy wyżej wymienionych cech, bank oblicza tzw. punkt odcięcia (cut off score), który stanowi dolny próg przyznania kredytu. Osoby, których ocena jest niższa od wymaganej, zostaną poinformowane o decyzji negatywnej. 

Ocena punktowa BIK przyjmuje wartości od 192 do 631 lub o – 100 (wg. nowego systemu naliczeń). Im więcej punktów, tym dla kredytobiorcy lepiej. Osoby bez historii kredytowej nie mają naliczonych punktów. Ocena punktowa pomaga bankom ocenić ryzyko kredytowe, ale nie jest to jedyne kryterium brane pod uwagę. 

Co obniża ocenę punktową BIK?

 1. Opóźnienie w racie spłat kredytu – wystąpienie opóźniania, długość opóźnienia, czas od ostatniego opóźnienia, wysokość zaległości.
 2.  Wykorzystanie limitu kredytowego – przekroczenie limitu, wysoki poziom wykorzystania limitu.
 3. Duża aktywność kredytowa – duża liczba nowo otwartych kredytów w ostatnim czasie, duża ilość złożonych wniosków.

Dobrze jest, gdy osoba z niepewną oceną kredytową nie psuje sobie dodatkowo tej oceny poprzez np zapytania czy zaciąganiu limitu w koncie. Przy klientach wrażliwych kontakt z doradcą może okazać się jedyną możliwością na uzyskanie kredytów. Każdy przypadek jest nieco inny, ale doświadczony ekspert finansowy na pewno lepiej oceni możliwości klienta, niż sam klient.

 

Damian Jarczy ekspert kredytowy