Starasz się o kredyt i nie wiesz czy możesz dostać finansowanie przy obecnym źródle dochodu? W tym artykule postaram się rozwiać Twoje wątpliwości.

Zdecydowana większość osób zaciągających kredyty uzyskuje dochód z umowy o pracę. To oczywiście jedno z najbardziej pożądanych przez bank źródło dochodów. Tacy klienci są znacznie bardziej wiarygodni od tych, pracujących na umowy cywilno prawne, czy nawet tych, prowadzących działalność gospodarczą.

Jakie są akceptowalne źródła dochodu?

 1. Umowa o pracę na czas nieokreślony
 2. Umowa o pracę na czas określony
 3. Umowa zlecenia
 4. Umowa o dzieło
 5. Działalność gospodarcza (KPiR, ryczałt, karta podatkowa)
 6. Dochód z najmu
 7. Emerytura
 8. Renta
 9. Diety / delegacje
 10. Diety polityków
 11. Dywidendy
 12. Dochody marynarzy
 13. Alimenty
 14. Stypendia
 15. Dochody osób duchownych
 16. Działalność rolnicze

Jest tego sporo. Zazwyczaj klienci mają jedne główne źródło dochodu. Jest to sytuacja dosyć komfortowa, ponieważ banki różnie podchodzą do poszczególnych źródeł dochodu. Jeśli klient posiada umowę o pracę na czas nieokreślony, to w kwestii zarobków spełnia podstawowe kryterium wszystkich banków. Gorzej, gdy brakuje zdolności kredytowej i można poratować się dodatkowym dochodem, np. pracujemy na umowę o pracę i prowadzimy działalność gospodarczą. Wtedy już być może nie wszystkie banki będą w stanie rozważyć taki kredyt.

akceptowalne źródło dochodu

Na ile źródło dochodu ma wpływ na scoring?

Umowa o pracę – najbardziej powszechna i najlepsza forma zabezpieczenia kredytu osiąganymi dochodami. Istotne jest, czy jest to umowa na czas określony czy nie określony. Dodatkowo banki sprawdzają od jak dawna jest realizowana umowa oraz na ile w przód (w przypadku umowy o pracę na czas określony). Wnioskujący o kredyt, którzy pracują stosunkowo niedługo (1-3 miesiąca) u danego pracodawcy, z pewnością mogą być poproszeni o udokumentowanie ciągłości zatrudniania. Bank w ten sposób zabezpiecza się przed sytuacją, w której ktoś podejmuje się pracy tylko po to, żeby uzyskać kredyt.

Standardowo, umowa powinna trwać minimum 3 miesiące, ale są banki, które akceptują tego typu dochód po miesiącu. W przypadku umów na czas określony, niektóre banki udzielą kredytu tylko na okres obowiązywania umowy.

Umowy cywilno-prawce – wszelkie umowy tzw. śmieciowe, czyli umowa zlecenia i o dzieło. Na ich podstawie można również wnioskować o kredyt. Zwyczajowo, banki wymagają umowy od 12 miesięcy, ale są banki, które udzielą kredytu po 6, a nawet i po 3 miesiącach. Warunki kredytów wnioskodawców pracujących na umowy cywilno prawne mogą być nieznacznie gorsze, niż tych, zaciąganych przez osoby zatrudnione na umowę o pracę.

Działalność gospodarcza – działalność gospodarcza powinna być prowadzona od min. 12 miesięcy. Są od tej reguły wyjątki. Banki sprawdzają wnikliwie dokumenty firmowe i PIT za zeszły rok. Do zdolności brane są pod uwagę jedynie dochody – nie przychody.

Dochody z najmu – Dochód uzyskiwany od 12 miesięcy. Bank sprawdza wpływy na konto, umowy oraz faktury.

Renta – banki akceptują dochód z renty. Zwykle do wniosku potrzebna jest decyzja o przyznanie renty, ostatnia waloryzacja i wpływy na konto. Minimalny okres uzyskiwania renty to 1 miesiąc. W przypadku emerytury, sytuacja jest niemalże analogiczna.

 

Pozostałe dochody są rozpatrywane zupełnie indywidualnie. Nie ma tutaj z góry utartych schematów. Jak widać, pochodzenie dochodów ma ogromny wpływ na procesowanie wniosków w banku. Daje to też pole manewru dla spranych doradców i ekspertów kredytowych, którzy mogą dopasować i przygotować klienta do podejścia do kredytu.

 

Jakie dokumenty należy przedłożyć przy staraniu się o kredyt?

Lista dokumentów:

 • zaświadczenie o zatrudnieniu / o zarobkach
 • wpływy na konto
 • wyciąg z konta
 • PIT
 • Zaświadczenie z ZUSu o wysokości naliczania składek
 • pasek z wypłaty
 • dokumenty finansowe firmy
 • zaświadczenie o niezaleganiu z ZUSu i Urzędu Skarbowego
 • dane pracodawcy w celu telefonicznej weryfikacji

Oczywiście, nie jest tak, że przy składaniu wniosku o kredyt bank będzie wymagał wszystkich tych dokumentów. W zależności o banku i oceny analityka te dokumenty muszą się różnić. Tym samym, jest to kolejne „pole do popisu” dla ekspertów finansowych… 🙂

 

Damian Jarczy ekspert kredytowy